Varumärken på drift

I eftermiddag ska jag leda en diskussion i ett viktigt och roligt ämne: hur våra varumärken får egna liv när de sätts i händerna på användarna och målgruppen.

Det kommer att inledas av Frida Roberts, som ska berätta om Curators of Sweden-projektet. Det i sig är spännande och intressant.

Sedan ska det följas av frågor om hur vi kan dra nytta av våra användare och hur vi ska bete oss när vi inte tycker att målgruppen gör “rätt”.

Detta är en klassisk och därmed bra frågeställning. Det finns inga enkla svar och en hel del saker som vi just nu håller på att lära oss. Det finns en experimentlusta hos många företag, marknadschefer och kommunikationsexperter – där en hel del av det som testas helt uppenbart kommer att misslyckas eller slå tillbaka med en rejäl rekyleffekt.

Jag för min del tror att vi fortfarande har en tendens att överskatta det kommunikationsarbete som företaget gör. I praktiken kommer samtalet om våra tjänster och produkter att ske utan företagens egen hjälp. Istället gäller det att lägga kraft och fokus på att skapa bra produkter och tjänster.

Däremot kommer vi som företag och organisationer att kunna bidra med historier, fakta, teorier och resonemang som sedan kan diskuteras vidare. Kanske behöver samtalsbasen utvecklas hos företagen, snarare än själva samtalet i sig?

Jag har bett panelen, som för övrigt består av idel smarta och begåvade debattörer, att förbereda sig på några frågor:

  • Behöver vi anstränga oss hårdare för att kontrollera hur våra varumärken diskuteras?
  • Hur hanterar vi negativa kommentarer och kritik som dyker upp – eventuellt i våra egna Facebook-flöden?
  • Hur ska kloka riktlinjer se ut för arbete i sociala medier?
  • När ska juristerna kopplas in? Hur mycket kan juridiken hantera av dessa frågor?
  • För vem fungerar det att jobba enligt de principer som Curators of Sweden lagt fram?
  • Hur lyckas du med kampanjer i sociala medier, exempelvis genom att få din målgrupp att haka på en hashtag eller ett ämne?

Till yttermera visso kommer diskussionen att ske på engelska – själva seminariet är arrangerat av Amerikanska Handelskammaren i Sverige. Det ska inte vara något större problem, hoppas jag, men adderar utan tvekan ytterligare en dimension till kommunikationen och leveransen.

Låt oss hoppas att jag själv gör ett stabilt jobb, så att inte mitt varumärke kommer på drift…

Läs mer om seminariet här.