Etikettarkiv: Curators of Sweden

Lyssna mer än prata

Under gårdagen ägnade jag mig åt att bland annat leda en panel på Amerikanska Handelskammaren i Sverige kring varumärkets nya roll i händerna på kunder och målgrupp.

Det blev en spännande diskussion, där Frida Roberts från Svenska Institutet gav en bra introduktion till Curators of Sweden, följt av en diskussion med en marknadsförare på Procter & Gamble, en pr-konsult från Kreab samt en jurist från Delphi. Alla med flera spännande perspektiv på frågan.

Jag kommenterade ju redan igår vad jag tänkte innan diskussionen. Här är vad jag kunde konstatera ytterligare:

 • Det är alltid viktigare att lyssna än att prata. Att diskussioner behöver initieras och utvecklas med gott innehåll är givet, men utan lyssnandet blir berättelsen inte levande och heller inte utvecklande.
 • Curators of Sweden skulle kanske behöva ytterligare en “incident” för att hålla intresset uppe. Inget problem i att det blir många “mellanmjölksveckor”, men ibland behövs det lite riv också.
 • Sonja-veckan bidrog utan tvekan både till turbulens men också till det bestående resultatet av att sätta Sverige på kartan och inpränta det faktum att vi är ett öppet och tillåtande samhälle.
 • Mätning och uppföljning är fortsatt något som många frågar efter. I synnerhet enkla, billiga verktyg och tjänster för att se på effekt och resultat av aktiviteter i sociala medier.
 • Det är svårt – kanske omöjligt – att lyckas med sociala medier-kampanjer om ditt företag eller varumärke inte har lojala fans som är beredda att stå upp för din produkt eller tjänst, även när det börjar blåsa och kritik dyker upp. Eller, annorlunda formulerat: alla lyckade sociala medier-kampanjer bygger på produkter som är “bra”, åtminstone uppfattas så av tillräckligt många. Att göra kampanjer för produkter som är undermåliga är svårare än någonsin.
 •  Sverige är bra.

Varumärken på drift

I eftermiddag ska jag leda en diskussion i ett viktigt och roligt ämne: hur våra varumärken får egna liv när de sätts i händerna på användarna och målgruppen.

Det kommer att inledas av Frida Roberts, som ska berätta om Curators of Sweden-projektet. Det i sig är spännande och intressant.

Sedan ska det följas av frågor om hur vi kan dra nytta av våra användare och hur vi ska bete oss när vi inte tycker att målgruppen gör “rätt”.

Detta är en klassisk och därmed bra frågeställning. Det finns inga enkla svar och en hel del saker som vi just nu håller på att lära oss. Det finns en experimentlusta hos många företag, marknadschefer och kommunikationsexperter – där en hel del av det som testas helt uppenbart kommer att misslyckas eller slå tillbaka med en rejäl rekyleffekt.

Jag för min del tror att vi fortfarande har en tendens att överskatta det kommunikationsarbete som företaget gör. I praktiken kommer samtalet om våra tjänster och produkter att ske utan företagens egen hjälp. Istället gäller det att lägga kraft och fokus på att skapa bra produkter och tjänster.

Däremot kommer vi som företag och organisationer att kunna bidra med historier, fakta, teorier och resonemang som sedan kan diskuteras vidare. Kanske behöver samtalsbasen utvecklas hos företagen, snarare än själva samtalet i sig?

Jag har bett panelen, som för övrigt består av idel smarta och begåvade debattörer, att förbereda sig på några frågor:

 • Behöver vi anstränga oss hårdare för att kontrollera hur våra varumärken diskuteras?
 • Hur hanterar vi negativa kommentarer och kritik som dyker upp – eventuellt i våra egna Facebook-flöden?
 • Hur ska kloka riktlinjer se ut för arbete i sociala medier?
 • När ska juristerna kopplas in? Hur mycket kan juridiken hantera av dessa frågor?
 • För vem fungerar det att jobba enligt de principer som Curators of Sweden lagt fram?
 • Hur lyckas du med kampanjer i sociala medier, exempelvis genom att få din målgrupp att haka på en hashtag eller ett ämne?

Till yttermera visso kommer diskussionen att ske på engelska – själva seminariet är arrangerat av Amerikanska Handelskammaren i Sverige. Det ska inte vara något större problem, hoppas jag, men adderar utan tvekan ytterligare en dimension till kommunikationen och leveransen.

Låt oss hoppas att jag själv gör ett stabilt jobb, så att inte mitt varumärke kommer på drift…

Läs mer om seminariet här.